Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Misyon ve Vizyonumuz

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Misyonumuz;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonumuz;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

 

DEFTERDARLIK

MİSYONUMUZ

Maliye politikalarının gerçekleştirilmesi ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamak amacıyla kurumsal etkinliği artırmak, insan faktörünü temel alarak, gelişmeye açık, çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile hizmet üretmektir

VİZYONUMUZ

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, bir Defterdarlık.