Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

1-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

2-Açıktan Atama İşlem Süreci

3-2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapoılan Atama İşlem Süreci

4-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

5-Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

6-Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

7-Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

8-Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

9-Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

10-Hastalık İzni İşlem Süreci

11-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

12-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

13-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

14-Mazeret İzni İşlem Süreci

15-Muvafakat Verme İşlem Süreci

16-Naklen Atama İşlem Süreci

17-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

18-Genel Evrak

19-Terfi İşlemleri Süreci

20-Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

21-Vekalet İşlem Süreci

22-Yeniden Atanma İşlem Süreci

23-Yıllık İzin İşlem Süreci

24-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

25-Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

26-Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

27-İdari Dava İşlemleri Süreci

28-4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

29-Disiplin İşleri İşlem Süreci

30-3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

31-İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

32-Bilgi Edinme

33-CİMER

34-Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci

35-Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

36-Kimlik İşlemleri

37-Malbildirimi İşlem Süreçleri

38-Pasaport İşlemleri Süreci

39-Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

40-Avans ve Kredi İşlemleri Süreci

41-Doğrudan Temin İşlem Süreci

42-Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

43-Giyecek Yardımı İşlem Süreci

44- Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

45-Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci

46-Komisyon Görevlendirme

47-Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci

48-Yetkili Sendikanın Belirlenmesi

49-Memur Maaşları İşlem Süreci

50-Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması

51-Yolluk İşlemleri Süreci