KONFERANS

İç Kontrol Defterdarlık Eylem planında yer alan “1.1.12 Defterdarlık personeli için iç kontrole yönelik bilgilendirme konferansları düzenlenmesi” ve “1.3.1 Her yıl Etik Haftasında etik konulu seminer/konferanslar düzenlenmesi” eylemlerini içeren Konferans Personel Müdürü Zeki DURSUN tarafından verilmiştir.