Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

KONFERANS

İç Kontrol Defterdarlık Eylem planında yer alan “1.1.12 Defterdarlık personeli için iç kontrole yönelik bilgilendirme konferansları düzenlenmesi” ve “1.3.1 Her yıl Etik Haftasında etik konulu seminer/konferanslar düzenlenmesi” eylemlerini içeren Konferans Personel Müdürü Zeki DURSUN tarafından verilmiştir.