ACİL DURUM EĞİTİMİ

Defterdarlık, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı 2019 yılı Acil Durum Hallerine Karşı İnsan Kaynakları Olarak Hazırlıklı Olma Eğitimi Teorik ve Tatbiki Olarak Düzenlenmiştir.