YEMİN MERASİMİ

Aday Memur olarak görev yapmakta olan Muhammed Murad ÇELİK’in asalet tasdiği onaylanması sebebiyle yemin merasimi yapılmıştır.