Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

EĞİTİM

GALERİYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Defterdarlığımız eğitim salonunda;

Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında belirlenen; KOS 1.5.3 kod no.lu Defterdarlık personeline defterdarlık birimlerinden hizmet alanlara adil ve eşit davranılması konusunda farkındalığı artırıcı eğitimi ile KOS 3.2.1 kod no.lu “Defterdarlıklarda yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamaya yönelik eğitimi” 16-19.10.2018 tarihlerinde yapılmıştır.

Eğitimci : Personel Müdürü Zeki DURSUN